Rasstandaardtest – Made 19 sept. 2015

Bo van de Markenrichter: geslaagd!